Uji Kompetensi Calon Asesor BKD

Peserta Uji Kompetensi Calon Asesor BKD 2021

wdt_ID Fakultas Nama Jadwal Uji Kompetensi
1 Fakultas Teknik Anhar, ST., MT., Ph.D Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
2 Fakultas Teknik Dr. Eng. Fri Murdiya, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
3 Fakultas Teknik Dr. Feri Candra, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
4 Fakultas Teknik Dr. Yusnita Rahayu, ST., M.Eng Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
5 Fakultas Teknik Dr. Febrizal, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
6 Fakultas Teknik Dr. Indra Yasri, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
7 Fakultas Teknik Dr. Irsan Taufik Ali, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
8 Fakultas Teknik Dr. Dahliyusmanto, S.Kom., M.Sc Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
9 Fakultas Teknik Dr. Awaludin Martin, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
10 Fakultas Teknik Dr. Eng. Rahmat Iman Mainil, ST., MT Selasa, 23 November 2021 (13.00 - 15.20 WIB)
Fakultas Nama Jadwal Uji Kompetensi